Styrelsen

Styrelsen

Nedan finner du styrelsen i Råby-Rönö IF efter årsmötet 2022-08-14.

 

Ordförande

Lars Mårdh

Vice ordförande

Christopher Johansson Engström

Sekreterare

 Jan Eriksson

Kassör

Lars Mårdh

Ledamöter

Tobias Karlsson

Gunnar Granqvist

Rolf Udin

Amanda Wallén-Widell

Revisorer

Micke Vestin

Anette Vestin